ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาส จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ เชิญชวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คอมเมนท์

เอกสารแนบ