ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขันหมาก สังกัดสำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คอมเมนท์

เอกสารแนบ