ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กร-7096 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กร-7096 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ