ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของงานการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของงานการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ