ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดภายนอก รอบบริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างบริการทำความสะอาดภายนอก รอบบริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ