ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ศพด.ในสังกัดอบต.บางขันหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ศพด.ในสังกัดอบต.บางขันหมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ