ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ เลขครุภัณฑ์ 068540002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างบำรุรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ เลขครุภัณฑ์ 068540002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ