ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานบริการตัดหญ้า และกิ่งไม้ในเขตตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างงานบริการตัดหญ้า และกิ่งไม้ในเขตตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ