ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ