ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บล – 4776 ลพบุรี จำนวน 14 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บล – 4776 ลพบุรี จำนวน 14 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ