ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ