ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ