ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเต็นท์สำหรับใช้ในการรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดเช่าบริการเต็นท์สำหรับใช้ในการรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ