ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในงานจัดเก็บขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในงานจัดเก็บขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ

  • 1 (195 kB)