ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวางบิลใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1-12 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการวางบิลใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1-12 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ

  • 2 (205 kB)