ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ