ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการผลิตและพิมพ์เอกสารของงานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย และงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการผลิตและพิมพ์เอกสารของงานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย และงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ