ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการเช่าเต้นท์ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ