ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม, คลอรีน) โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม, คลอรีน) โดยวิธีคัดเลือกนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ