ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางบิลใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1 – 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินจ้างวางบิลใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1 – 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ