ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ