ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางบิลใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1-12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัจ้างวางบิลใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1-12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงารแนบท้าย นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ