ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1977 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1977 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

 

คอมเมนท์