ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงาน-อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขันหมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะขายโดยวิธีทอดตลาดอาคารสำนักงาน – อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขันกมาก จำนวน  1 รายการ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขันหมาก หมู่ที่ 3 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ส.ค. 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

คอมเมนท์