ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ชำรุดสายบ้านหนองแก้ว – บ้านดงกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ชำรุดสายบ้านหนองแก้ว – บ้านดงกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

 

คอมเมนท์