ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮขุดซ่อมท่อประปา ที่แตกชำรุดบริเวณหมู่ที่ 4 หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างรถแบ็คโฮขุดซ่อมท่อประปา ที่แตกชำรุดบริเวณหมู่ที่ 4 หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์