ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการซ่อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์