ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบริเวณบ้านนายบุญลือ เผอกขันหมาก ถึงบริเวณบ้านนางลัดดา ออกช่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบริเวณบ้านนายบุญลือ เผอกขันหมาก ถึงบริเวณบ้านนางลัดดา ออกช่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์