ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำจัดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างยั่งยืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำจัดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างยั่งยืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์