ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำจัดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างยั่งยืนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างจัดทำป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำจัดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างยั่งยืนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์