ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 7, 8 สายหน้าบ้านนายประจวบ ใจเย็น ถึง หน้าบ้านนางถุงเงิน แก้วนิมิตร (2 ช่วง)

คอมเมนท์

เอกสารแนบ