ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น จึงขอยกเลิกตามประกาศต่อไปนี้

คอมเมนท์