ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กร7096 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คอมเมนท์

เอกสารแนบ