สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์