ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน 31 มกราคม พ.ศ. 2562)

คอมเมนท์