เปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์