ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 4 ต.บางขันหมาก ราคากลาง 1,524,000.-บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อและรับเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในราคาชุดละ 1,500.-บาท ประกาศลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-617370

คอมเมนท์