ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก้ว ต.บางขันหมาก ราคากลาง 810,000.-บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อและรับเอกสาร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในราคาชุดละ 800.-บาท  ประกาศลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-617370

คอมเมนท์