ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.บางขันหมาก ราคากลาง 1,075,645.-บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อและรับเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก   ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ประกาศลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-617370

คอมเมนท์