ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 4 ต.บางขันหมาก ราคากลาง 1,524,000.-บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อและรับเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในราคาชุดละ 1,500.-บาท ประกาศลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-617370

คอมเมนท์