ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญเฉลิมบริการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์