ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจัดซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดบรรจุซอง 50 กรัม ขนาดบรรจุ 1 ถังบรรจุ 500 ซอง จำนวน 12 ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านพรเจริญ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 34,200 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ