ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจัดจ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเซียนดีไซน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 200 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์