ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง3690 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3690 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พันธุ์เจริญ จำกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ