ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 82-0369 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 82-0369 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงกลึงสมชายการช่าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์