ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการ จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ไทยการยนต์ (ขายส่ง) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์