ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารสำนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการ จัดซื้อวารสารสำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านไทยวิทยา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์