ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการ จัดซื้อวารสารหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน 682 เล่ม มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านไทยวิทยา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์