ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าดินเพื่อวางท่อเมนประปาแทนท่อเมนเก่าที่ชำรุด บริเวณหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าดินเพื่อวางท่อเมนประปาแทนท่อเมนเก่าที่ชำรุด บริเวณหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายอุเทน ยิ้มอยู่โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์