ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนป้องกันการทุจริต จำนวน 5 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนป้องกันการทุจริต จำนวน 5 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เซ็นเตอร์ เซอร์วิสโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์